Turcas Petrol A.Ş, dolaylı bağlı ortaklığı Turcas Elektrik Üretim A.Ş’nin, Denizli’de inşaatı süren doğalgaz kombine çevrim santrali ile ilgili olarak 149 milyon 351 bin 984 avro ve 55 milyon dolar tutarında iki kredi sözleşmesi imzaladığını bildirdi

Dolaylı bağlı ortaklığımız Turcas Elektrik Üretim A.Ş.’nin %30 hisselerine sahip olduğu ortak girişim şirketimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’nin Denizli ili Kaklık Beldesi’nde inşaatı sürmekte olan yaklaşık 800 MW kurulu güce sahip toplam 600 Milyon Euro civarı yatırım bedelli Doğalgaz Kombine Çevrim Enerji Santralı ile ilgili olarak Turcas Elektrik Üretim A.Ş. kendi %30 payının finansmanında kullanmak amacıyla; West Landesbank (West LB) – Bayrische Landesbank (Bayern LB) Bankalar Konsorsiyumu’ndan Euler Hermes Alman İhracat Kredisi Ajansı’ndan alınacak nihai onaya tabi olmak kaydıyla 3 yılı geri ödemesiz 13 yıl vadeli 149.351.984 Avro tutarında ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB)’den de 3 yılı geri ödemesiz 10 yıl vadeli 55.000.000 Amerikan Doları tutarında kredi sözleşmeleri imzalamıştır. Kredilerde şirketimiz Turcas Petrol A.Ş.’nin kefaleti bulunmaktadır. Kredi tutarları Euler Hermes’e ödenecek sigorta priminin ve inşaat esnasında oluşacak faizlerin de finansmanını kapsamakta olup yatırım sürecinde Turcas Elektrik Üretim A.Ş.’nin ihtiyacı olabilecek azami tutarlar olarak hesaplanmıştır. Daha önceki açıklamalarımıza paralel olarak söz konusu enerji santralinin 2012 yılı sonunda ticari işletmeye geçmesi planlanmaktadır.

Kaynak: https://www.kap.org.tr